Van de zwakste schakel van het team, naar de innerlijke stem van het team!

De keten/ketting of het team is zo sterk als de zwakste schakel. Is een veel gebruikt en beschreven gezegde. De oorsprong van dit gezegde ligt o.a. in het logistiek management (theory of constraints). Vanuit een mechanistische invalshoek wordt gekeken naar optimalisatie van processen en machines, hetgeen in dat soort situaties tot mooie efficiency voordelen kan leiden.

Vanuit dat oorspronkelijke perspectief zou ik heel voorzichtig zijn om dit spreekwoord in teamverband te gebruiken. Een team is namelijk een levend organisme, met mensen van vlees en bloed. En de mensen in een team hebben de mogelijkheid van zelfregulering en zelfsturing. Een proces of machine heeft dat niet of slechts beperkt tot de software die het bestuurd.

Een tweede reden om voorzichtig te zijn met dit spreekwoord in teamverband te gebruiken, heeft te maken met de lading van het woord ‘zwakste’. Zwakste wordt in dit verband nogal eens negatief uitgelegd als hetgeen wat gerepareerd of verbeterd moet worden.  Of degene die het team ‘ophoudt’.

En juist hier zit volgens mij de paradox. Als je de ‘zwakste of zwakte’ van het team vanuit menselijke dynamiek bekijkt is het juist een waardevolle bron om van te leren. Niet om direct aan te passen, te verbeteren of erger nog te verwijderen uit het team.

Omarm de ‘zwakste schakel’! Onderzoek wat er aan de hand is en ontvang hetgeen je hoort, ziet en ervaart als een groot geschenk. Waarschijnlijk is het een signaal voor andere dynamieken die in het team spelen.

Zo kan het zomaar zijn dat ‘de zwakste schakel’ de waarschuwer is die het team behoedt om te snel te gaan of te veel te vragen van de leden. Het is bijvoorbeeld iemand die niet direct enthousiast als een dolle mee gaat hollen bij te ambitieuze doelen. Wat als zo’n team wordt gedreven door de onbewuste drang van één of meerdere teamleden of de leider die lijden aan het thema ‘nooit (goed) genoeg’? Dan mag je blij zijn dat er iemand als de zogenaamde ‘zwakste schakel’ naar boven komt drijven. De zwakte is dan niet zozeer de oorzaak maar meer het signaal. De oorzaak ligt in dit voorbeeld misschien zelfs wel meer bij de leider of de leden die lijden aan het thema ‘nooit (goed) genoeg’.

Een ander voorbeeld uit mijn eigen praktijk is een managementteam wat voor 90% uit ‘vechters’ bestond. Significant was dat bijna alle teamleden in hun jeugd hadden moeten ‘knokken voor hun plek of bestaan’, ze hebben moeten vechten om te overleven. Niet verwonderlijk dus dat ‘vechten’ een overlevingspatroon was geworden die ze nu nog steeds onbewust dagelijks toepasten. Bij de minste of geringste weerstand of minder goede resultaten werden er dan ook al snel mensen ontslagen. Dit waren veelal mensen die niet in de ‘vechtmodus’ zaten. Die mensen werden al vrij snel als ‘de zwakke schakels’ gezien. Ook hier kun je met vrij grote zekerheid zeggen dat ‘de zwakste schakels’ hier niet hadden moeten worden ontslagen. Nee zij waren juist de redding van de organisatie. Als je al zou willen spreken van ‘zwakke schakels’ dan waren het de managementleden die in de overlevingsmodus ‘vechten’ stonden.

Zie hier een paradox die je nogal eens tegenkomt in teams waar ‘de zwakste schakel’ niet op waarde wordt geschat.

Vanwege de vaak negatieve connotatie van het spreekwoord adviseer ik om niet meer te spreken van ‘de zwakste schakel in een team’.

Dus vandaar mijn pleidooi; omarm de zogenaamd zwakste schakel, hou ervan, waardeer hem of haar.

Maak van ‘de zwakste schakel’ de innerlijke stem van het team.

 

Kom naar één van onze thema-avonden om te ervaren wat we voor je kunnen betekenen op dit vlak. Hoe je leert ombuigen van zwakte naar kracht en weer leert luisteren naar je eigen innerlijke stem en die binnen teams.

Meld je hier aan voor één van de bijeenkomsten.

Je mag me ook bellen of mailen.

06 301 650 62 | johanblom@mooiheel.nl

Geen reactie's

Geef een reactie