Hoe wij werken

De kern van wat wij doen is jou als mens op identiteitsniveau altijd centraal zetten. Samen gaan we de ervaring aan te ontdekken wie je bent, wie en wat jou gevormd heeft tot wie je bent en hoe je je daardoor tot anderen verhoudt. Persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan in onze aanpak hand in hand.

 

Vanuit persoonlijke ervaringen brengen we een innerlijke beweging op gang waardoor je leert om meer jezelf te zijn en meer van jezelf te laten zien. Hierdoor kan je in onderlinge relaties echt gezien en gewaardeerd worden in wie je bent. Onze aanpak werkt ook zeer motiverend en effectief voor veranderingen binnen teams en organisaties. Deze hebben een eigen identiteit waartoe een ieder die erin werkzaam is zich als mens verhoudt.

 

Wij hanteren het uitgangspunt dat je lijf je alles vertelt. We werken vanuit de verbinding met hoofd, hart en ziel. Wij houden een eerlijke spiegel voor en dagen mensen uit echt vanuit zichzelf op zoek te gaan naar wat hen raakt in de situatie zoals die zich openbaart met wederzijds respect voor de ander. Wij nemen als uitgangspunt de veerkracht die ieder mens bezit om van daaruit de verbinding te maken naar team, organisatie en/of andere relaties. Ieder traject is maatwerk!

 

Als een ieder in het systeem zich erkent in wie hij of zij ten diepste is komen mensen in hun kracht. Vanuit deze beweging raken mensen bewogen en komen transformaties tot stand. Het gaat dan, bijna als vanzelf, veel meer stromen binnen teams en organisaties.